VR LIFE

Virtuální realita ve firemní praxi.

Produkty

Můžeme připravit jak produkty na míru, tak tzv.krabicové. Ozvěte se, rádi vaše představy prodiskutujeme.

Jaké další produkty nabízíme? Nejčastěji se pohybujeme v následujících oblastech:

TESTOVÁNÍ VE VR

Záleží vám na výběru zaměstnanců do automotive, strojírenství, potravinářství, dopravy a logistiky apod.?
Pomocí našich VR testů zjistíte, jak jsou na tom s postřehem, přesností, koordinací, orientací v prostoru apod. Testy vám můžeme nastavit na míru tak, aby vyhovovali vašim potřebám.
Jejich velkou výhodou je rychlost a přesnost při vyhodnocení.
Více o TESTOVÁNÍ

VIRTUÁLNÍ REALITA

Virtuální realita (zkratka VR) se začíná čím dál více implementovat fo firemního prostředí i dalších oblastí lidského života, třeba zdravotnictví.
Její velkou výhodou je vysoká přesvědčivost simulovaného prostředí, která mozek dokáže vyprovokovat k mnohem větší činnosti, než při běžném provozu. To je také důvodem, proč je efektivita ve VR vyšší o 33% až 400%.
Více o VIRTUÁLNÍ REALITĚ

ROZŠÍŘENÁ REALITA

Rozšířená, neboli augmentovaná realita (zkratka AG) je hojně využívána hlavně díky tomu, že ji zvládne téměř každý smart phone či tablet. Dokáže zobrazovat texty, videa, 3D simulace apod.
Využívá se hlavně v marketingu a obchodě při propagaci produktů formou katalogů s rozšířením do AR, v poslední době také při propagaci firem pro získání nových zaměstnanců nebo také v údržbě.
Více o ROZŠÍŘENÉ REALITĚ

ŠETŘÍME ČAS

Testování ve VR oproti klasickému testování ušetří čas na testy a jejich vyhodnocení.

U našeho referenčního klienta je úspora času testování o 75% a úspora času vyhodnocování testů o 98%.

ZVYŠUJEME POPULARITU

VR dělá PR! Náborování je tak snazší a zábavnější.

Dělali jsme průzkum a zjistili, že 58% lidí by změnilo názor na účast ve výběrovém řízení, kdyby probíhalo ve VR.

ZEFEKTIVŇUJEME

Vaší HR zaměstnanci se tak mohou věnovat více lidem než papírům.

U referenčního klienta se jedná o úsporu jedné pracovní síly při testování.

Testování uchazečů o zaměstnání ve VR

Testování uchazečů o zaměstnání ve virtuální realitě, které je zaměřeno na přesnost, postřeh, koordinaci a orientaci v prostoru. Je vhodné např. pro automotive, strojírenství, potravinářství či dopravu a logistiku.

Zvýšení zájmu

Ušetření nákladů

Roční úspora

Co testujeme?

Skóre určuje, jak moc jsou dané parametry v testech obsaženy.

Postřeh

Pozornost

Adaptabilita

Orientace

Synchronizace

Pamět

VIRTUÁLNÍ REALITA

VÝROBA A ÚDRŽBA

Ve VR nasimulujeme konkrétní stroj nebo zařízení, na kterém se Vaši zaměstnanci mohou školit ovládání i opravy.
Ušetříte čas, zefektivníte a zrychlíte zaškolení, snížíte prostoje i neshody.
Velký zájem je také o zobrazovaní výrobků a zařízení ve virtuální realitě, ať již pro obchod nebo pro konstrukci.

LÁZEŇSTVÍ A REHABILITACE

VR v rehabilitacích má za sebou i první výzkumy, podle kterých je prokázáno, že pomocí VR rehabilitují lidé cca 3x rychleji. VR pomáhá při aktivizaci zrcadlových neuronů i v případě, že není zapojen pohybový aparát. Můžeme nabídnout např. rehabilitace nohou a rukou u pohyblivých i nepohyblivých pacientů.

VÝUKA A BOZP

Výuka ve virtuální realitě zrychluje učení až o třetinu, v případech výuky fyzických úkonů je rychlost větší až 3x.
Toho využíváme například při výukových testech BOZP a PO, které nejen přitáhnout zájem účastníků, ale také výrazně zvyšují zapamatování probírané látky.
Stejně tak i v dalších výukových modulech.

ROZŠÍŘENÁ REALITA

ROZŠÍŘENÁ REALITA
V PROPAGACI

Rozšířená realita je hit, který je dostupný téměř každému se smartphonem nebo tabletem. Ve firemní propagaci mohou třeba při snímání vašeho loga (odkudkoliv) vidět například aktuální volná pracovní místa, firemní videa apod. Nebo při produktové propagaci třeba interaktivní katalog aj.

ROZŠÍŘENÁ REALITA VE VÝUCE A VZDĚLÁVÁNÍ

Zbožíznalství, pracovní postupy, BOZP a další možnosti, jak využít rozšířenou realitu ve vaší firmě.
Žádné další investice do hardware a přesto můžete mít hightech individuální vzdělávání, které bude vaše zaměstnance bavit.

VELETRHY, VÝSTAVY, FESTIVALY 

Orientace na veletrzích a festivalech, včetně orientace k krytých prostorech, 3D zobrazování produktů, gamifikace, zajímavě sdělené informace.
To je jen základní výčet toho, co můžeme pnabídnout při využití rozšířené reality při propagaci na podobných akcích.

Co o nás říkají klienti?

Spolupráce s firmou VRL probíhá již přes rok. Na počátku stál projekt vytvoření testů
zručnosti ve virtuální realitě pro uchazeče o zaměstnaní. Díky intenzívní práci na tomto
projektu jsme měli možnost velmi dobře poznat zaměstnance VRL a komunikaci s nimi
můžeme označit jako nadstandardní. Jsme velmi rádi, že jsme společnost VRL pro tento
projekt zvolili a věříme, že jejich služeb využijeme i v budoucnu. Určitě doporučujeme!

Renata Schneebergerová

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

S kým dále spolupracujeme?

Přidáte se k nim?

Domluvme si nezávaznou schůzku a rozhodnete se sami.

KONZULTACE
NÁŠ PŘÍBĚH

Fúze oborů

Potká se metodik, ajťák, strojař … To není začátek anekdoty, ale naší společnosti. Lidé z různých oborů, s dlouholetou praxí (ale mladým myšlením) a velkou odvahou měnit. To jsme my. S nadšením jsme se pustili do budování Start-Upu, kterým chceme měnit svět, alespoň ten firemní. Zefektivňovat, zjednodušovat, motivovat, zaujmout.

Postupně jsme začali spolupracovat s mnoha dalšími lidmi napříč obory. Psychology, terapeuty, markeťáky, technology a dalšími. Takže byť jsme IT Start-Up, tak máme know-how různých oborů a profesí a to nás dělá jedinečnými. Přijďte nás poznat osobně.

Náš tým

„Tvoříme svět virtuální reality, aby ten skutečný mohl fungovat lépe.“

Jana Trdá

+420 777 612 879
jana@vrlife.cz

René Bujnoch

+420 731 184 147
rene@vrlife.cz

Vláďa Nekuda

+420 606 760 816
vlada@vrlife.cz

Informace o společnosti

Společnost

 VIRTUAL REAL LIFE s.r.o.

Adresa      

 Raisova 2121/6a, 709 00 Ostrava 9

IČ              

07460481

DIČ          

  CZ07460481

Dat. schr.   

sdjjukj

Č. účtu       

1231312313/5500

Sociální sítě

Napište nám


Souhlasím se zpracovním osobních údajů

[]