Souhlas

Virtuální realita ve firemní praxi.


Upozorňujeme, že souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, který subjekt údajů činí dobrovolně a k udělení souhlasu není jakkoliv nucen. Udělení souhlasu je právem subjektu údajů, ne povinností.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas VIRTUAL REAL LIFE se sídlem Raisova 2121/6a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 07460481 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
  1. Jméno a příjmení
  2. E-mail
  3. Telefonní číslo apod.
 2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel zpětného kontaktování na základě vytvoření poptávky v kontaktním formuláři. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu/nebo po dobu trvání smlouvy/nebo do odvolání souhlasu.
 3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje název firmy info(zavináč)vrlive.cz.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé
  1. IT dodavatelé
  2. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů
 5. Dle GDPR máte právo:
  1. Vzít souhlas kdykoliv zpět
  1. Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  2. Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  3. Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  4. Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování