Trh 27.10.2019

TRH S VIRTUÁLNÍ A ROZŠÍŘENOU REALITOU PRUDCE ROSTE 27.10.2019

Dle BCC Research globální trh s technologiemi virtuální reality v roce 2017 činil 3,7 miliardy dolarů a měl by do roku 2022 dosáhnout 39,4 miliard dolarů, přičemž v letech 2017–2022 by měl růst při složené roční míře růstu (CAGR) 60,5%.
• Herní segment činil 2,1 miliardy dolarů v roce 2017 a do roku 2022 by měl dosáhnout 16,9 miliard USD.
• Vzdělávání mělo v roce 2017 116,7 milionu USD a do roku 2022 by mělo dosáhnout 2,0 miliard USD.

Společnost Statista ocenila za rok 2015 trh s virtuální realitou na 1, 37 miliardy amerických dolarů, trh s rozšířenou realitou odhadla takřka na dvojnásobek – 2, 35 miliardy USD.
• Do roku 2022 se pak u VR očekává 33, 90 miliard dolarů a u AR ohromných 117, 40 miliard dolarů.

Byť se odhady liší, všechna čísla jsou ohromující. Trhy VR/AR rostou. Zábavní průmysl bude dohánět vzdělávání a technické obory.

Společnost www.VRLife.cz se zaměřuje hlavně na ty technické obory s přesahem do vzdělávání a rehabilitací. Za tři roky, kdy zjišťuje zájem o technologie VR a AR u českého trhu zaznamenala nárůst právě v těchto oborech. A důvody?

Je to IN (COOL, super, boží … dosaďte si, co vám nejvíce vyhovuje :-))
• VR/AR zapadá do Průmyslu 4.0
• Láká nové zaměstnance
• Přináší reputaci high-tech společnosti

Je to EFEKTIVNÍ
• Zrychluje a zpřesňuje výběr zaměstnanců
• Zrychluje a zefektivňuje zapracování do výroby
• Zvyšuje odhalování neshod
• Zrychluje rehabilitace a jakékoliv další dovednosní učení cca 3x – 4x (znalostní učení cca o 1/3)

Mezi další (menšinové, ale zajímavé) důvody, které slyšeli patří:
• Nahoře to po nás chtějí
• Chceme to udělat technikům (ajťákům, jinému závodu …) „natruc“ – prostě chceme být u nás první

Důležité je vědět, že ne vše po převedení do VR/AR je najednou efektivnější. Některé požadavky tato technologie úplně nevyřeší, nebo rozhodně ne v pozitivní bilanci cena/výkon. Lidé se nestanou loajálnější jen proto, že se školí ve virtuální realitě. Nezačnou dodržovat postupy, které prostě jen ignorují, protože se jím zdají zbytečné/hloupé. Tady více pomůže přímá komunikace a motivace, vysvětlování…

Podle výsledků průzkumu View-Master má reálnou zkušenost reálnou zkušenost s virtuální realitou 37 % dotázaných. Proto se většinou první schůzky a setkání vedou v režimu „edukace“ – seznámení s technologií, jejími možnostmi i omezeními. Zájem o tyto edukační setkání je velký a postupně se z něj rekrutují klienti, kteří začínají o využití VR/AR ve svých firmách uvažovat a postupně realizovat.

Zpět